Ako vybrať istítko

Istiaca pomôcka je nevyhnutným vybavením pre bezpečné lezenie. Poradíme vám s výberom tej najvhodnejšej.
 

jistitko

Zachytenie pádu istením cez rameno a chrbát, teda tak ako sa používalo v rôznych obmenách až do šesťdesiatych rokov 20. storočia bolo značne problematické pri veľmi dlhých pádoch až takmer nemožné. Prvolezec teda hocikedy naozaj "nesmel" spadnúť.

Ako revolučné sa ukázalo uplatnenie polovičného lodného uzla v karabíne. Tento spôsob použitia prvýkrát opísaný Wernerom Münterom v druhej polovici šesťdesiatych rokov umožňoval istenie ako z úväzu lezca, tak istiaceho stanovišťa a v podstate položil základy istiacej technike pomocou istiacich pomôcok tak ako ju poznáme dnes.

V druhej polovici 20. storočia došlo k masívnemu rozvoju ďalších pomôcok, ktoré umožňovali istenie prvolezca aj druholezca. Stichtova brzdná doštička, doberacie a blokujúce doštičky, zlaňovacie osmy až po "poloautomatické" istiace pomôcky.

ATC, alebo kýbliky

Dnes najrozšírenejšie istiace pomôcky konštrukčne vychádzajúce zo „Stichtovej dostičky“. Na trhu sú dostupné v dvoch verziách. Pre jedno lano s výhodou nízkej hmotnosti, malej veľkosti, ale neschopnosťou práce s dvojitým lanom. Viac rozšírené sú kýbliky s možnosťou založenia dvojitého lana v separátnom vedení, problémom tak nie je ani istenie dvoch lán prepínaných do istiacich bodov nezávisle od seba, rovnako ako zlaňovanie na dvojitom lane.

Nevýhodou je neschopnosť plne funkčného doberania druholezca v stanovisku alebo zložitejšie usporiadanie istenia v prípade nutnosti istenia prvolezca priamo do stanoviska.

Odporúčané použitie: Pre začiatočníkov, ktorí lezú výhradne na stene a občas v športových terénoch, istia zo zeme, nezlaňujú, odporúčame ATC pre jeden prameň lana. Pre lezenie športových ciest na skalách odporúčame kýbliky s možnosťou založenia dvoch prameňov lana pre možnosť zlanenia.

atcTip: Na spojenie istítka a oka sedáka použite karabínu s poistkou zámku a najlepšie s predeleným priestorom pre centrálne oko úväzu a istiacu pomôcku pre zabezpečenie bezpečnej polohy karabíny a istítka.

Univerzálne istiace pomôcky

Univerzálne istiace pomôcky v sebe kombinujú kýblik, ako istiacu a zlaňovaciu pomôcku, spolu s doberacou doštičkou.
Odporúčané použitie: Občasné lezenie aj mimo priestor športového lezenia, do hôr a keď potrebujete zlaniť či dobrať spolulezca na vrchole.

Istiace pomôcky s podporou blokovania lana

Istiace pomôcky, ktoré majú byť schopné sami zovrieť pri zaťažení lana a zachytiť pád lezca. Podstatné sú ideálne podmienky, s ktorými nie je možné počítať a preto nikdy nespoliehame na automatiku a vždy je voľný koniec lana pri istení pod kontrolou ističa. Snaha previesť tieto pomôcky do univerzálnosti, teda mimo istenia a zlaňovania sa zatiaľ príliš nedarí. Dôvody sú rôzne, od zložitej manipulácie s vlastným istítkom, hmotnosti až po zlú manipuláciu s lanom či nie celkom spoľahlivú blokáciu lán pri zlaňovaní.

Dôležitým faktom je tiež to, že mnoho lezcov príliš spolieha na funkčnosť istítka, z určitej rutiny či nepozornosti necháva všetko na istítku a potom aj malá chyba vo forme opačne založeného lana môže skončiť tragicky. Pri správnom používaní a dodržaní všetkých odporúčaní sú istiace pomôcky s podporou blokovania lana v prípade pádu trendom, ktorý bude do budúcnosti stále výraznejší a bude doň smerovať úsilie vývoja.

Odporúčané použitie: Na športové lezenie (stena, skaly). Poloautomatické istiace pomôcky typu Mammut Smart 2.0 alebo Black Diamond Pilot sú funkčné, ekonomicky menej náročné a manipuláciu s nimi bezpečne zvládne aj začiatočník.

poloautomatické-jistitkaSkúsení lezci, ktorí majú osvojené princípy istenia, ocenia istítko s podporou blokovania typu Peztl Gri Gri 2, vzhľadom na frekvenciu lezenia, častým pádom pri nacvičovaní a používaním športového lana menšieho priemeru. Začínajúcim, ale aj pokročilejším lezcom odporúčame radšej najskôr získať správne návyky na ATC alebo poloautomatickej istiacej pomôcke Mammut Smart 2.0.

grigri

Zlaňovacia Osma

Pomôcka pôvodne vymyslená na ľahšie zlanenie ako doplnok k polovičnému lodnému uzlu. Veľkú obľubu našla v 80. rokoch 20. stor. ako prostriedok istenia na športové lezenie. S vtedy používanými lanami umožňovala vďaka nízkej brzdnej sile a kratším pádom plne funkčné dynamické istenie s preklzom.

S ďalším rozvojom a zlepšujúcej sa manipulovateľnosti lán, najmä s tenším priemerom pod 10 mm sa jej použitie dostalo za hranicu možností a použitie osmy na istenie na súčasných lanách sa stalo nebezpečným pre nedostatočnú brzdnú silu. Na niektorých lezeckých stenách je vyložene zakázané použitie osmy na istenie.

Polovičný lodný uzol na karabíne HMS

Základná istiaca technika pre prácu s lanami, jej ovládanie sa odporúča v oblasti športového lezenia ako záložná istiaca technika. Od viacdĺžkového lezenia je 100% znalosť polovičného lodného uzla a jeho manipulácia absolútnou nevyhnutnosťou. Výhodou tejto istiacej techniky je veľmi nízka náročnosť na materiál, stačí vám len jedna karabína HMS s poistkou zámku. Istenie je možné na jednoduchom aj dvojitom lane, rovnako ako zlanenie.

Nevýhodou je jednoduchá možnosť chybného založenia, krútenie lana pri nesprávnej manipulácii, neschopnosť istenia polovičnými lanami so samostatným vedením v jednej istiacej pomôcke.


Každá istiaca pomôcka je len tak dobrá, ako dobrý je jej používateľ a ako pozná jej špecifiká. Súčasne asi stojí za poznamenanie, že ak napríklad chybnou komunikáciou dôjde k porušeniu istenia, tak ani tá najlepšia pomôcka nedokáže nehode zabrániť.