Súhlas so spracovaním osobných údajov (vernostný program)

Potvrdením registračného formulára tlačidlom „Registrovať sa“ dávate svoj výslovný súhlas správcovi osobných údajov: HUDYsport a.s., sídlo: Bynovec 138, 405 02 Bynovec, IČO: 272 68 560, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem spisová značka B 1605 (ďalej len Správca), aby spracovával v súlade s platnou a účinnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Email (login)
 • Heslo
 • Telefón
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa
 • Obľúbená aktivita

ktoré sme získali priamo od Vás na nasledujúce účely Správcu uskutočňované samotným Správcom alebo osobami ním poverenými:

 • členstvo vo vernostnom programe Správcu
 • marketingové spracovanie, analýzy a profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku týkajúcu sa výrobkov a služieb Vašim potrebám a skvalitňovania služieb;

Spracovanie osobných údajov je uskutočňované Správcom a Vaše osobné údaje môžu byť spracované tiež nasledujúcimi príjemcami:

Spracovatelia:

 • Členovia predajnej siete „franchisanti“ – zabezpečujúci obchodné aktivity v „kamenných“ predajniach a zdieľajúci so správcom spoločný informačný systém

Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané ďalšími príjemcami, za účelom služieb súvisiacich s nákupom tovaru ale vždy v rozsahu daným účelom. Týmito príjemcami môžu byť:

 • Spoločnosť MAFRA, a.s., IČO: 45313351, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – prevádzkovateľ aplikácie Portmonka, slúžiacej na správu vernostných a zákazníckych kariet

Príležitostne môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené servisným organizáciám správcu, v rámci servisných prác, ale vždy v minimálnom rozsahu daným účelom. Týmito príjemcami sú dodávatelia informačných systémov:

 • Spoločnosť VSHosting s.r.o., IČO: 61505455, Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha – Hostivař – prevádzkovateľ datacentra a poskytovateľ IaaS služieb, zabezpečujúci služby na prevádzku e-shopu
 • Spoločnosť ASPone, s.r.o., IČO: 28274326, Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín – prevádzkovateľ datacentra a poskytovateľ hostingových služieb, zabezpečujúci hosting server ERP systému
 • Spoločnosť Shop Store s.r.o., IČO: 284 99 379, Bucharova 1314/8, 158 00 Praha – Stodůlky – dodávateľ aktuálneho systému e-shopu
 • Spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., IČO: 262 66 644, Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno – dodávateľ aktuálne vyvíjaného systému e-shopu
 • Spoločnosť An systems s.r.o., IČO: 268 10 107, Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm – dodávateľ ERP systému

Tento súhlas je udelený na dobu určitú, a to po dobu trvania 20 rokov od udelenia súhlasu.   

Tento súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný, a to nasledujúcim spôsobom:

 • Zaslaním odvolania na adresu sídla spoločnosti
 • Zaslaním odvolania v e-mailovej komunikácii na adresu gdpr@hudy.cz

Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Informačným memorandom o spracovaní osobných údajov, že som mu plne porozumel/a, a že osobné údaje, ktoré som poskytol/a sú presné, pravdivé a úplné. Som si vedomý/a, že mám právo:

 1. vziať svoj súhlas kedykoľvek späť;
 2. požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje o mne Správca spracováva;
 3. požadovať od Správcu vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov;
 4. vyžiadať si u Správcu prístup k mojim osobným údajom a tieto aktualizovať alebo opraviť;
 5. požadovať od Správcu vymazanie mojich osobných údajov; a
 6. v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podrobnejšie informácie ohľadom našej politiky spracovávania a ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.hudysport.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Ďakujeme.