Súhlas so spracovaním osobných údajov (remarketing)

Zaškrtnutím políčka dávate svoj výslovný súhlas správcovi osobných údajov: HUDYsport a.s., sídlo: Bynovec 138, 405 02 Bynovec, IČO: 272 68 560, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem spisová značka B 1605 (ďalej len Správca), aby spracovával v súlade s platnou a účinnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • IP adresa
 • Cookies

ktoré sme získali priamo od Vás na nasledujúce účely Správcu uskutočňované samotným Správcom alebo osobami ním poverenými:

 • remarketing, marketingové spracovanie, analýzy a profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku ohľadom výrobkov a služieb Vašim potrebám a skvalitňovania služieb;

Spracovanie osobných údajov je uskutočňované Správcom a Vaše osobné údaje môžu byť spracované tiež nasledujúcimi príjemcami:

Spracovatelia:

Príležitostne môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené servisným organizáciám správcu, v rámci servisných prác, ale vždy v minimálnom rozsahu daným účelom. Týmito príjemcami sú dodávatelia informačných systémov:

 • Spoločnosť VSHosting s.r.o., IČO: 61505455, Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha – Hostivař – prevádzkovateľ datacentra a poskytovateľ IaaS služieb, zabezpečujúci služby na prevádzku e-shopu
 • Spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., IČO: 262 66 644, Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno – dodávateľ aktuálne vyvíjaného systému e-shopu
 • Společnost Acomware s.r.o., IČO: 25047965, Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 - konzultační a marketingová společnost v oblasti e-commerce, zajišťující mailingové služby

Tento súhlas je udelený na dobu určitú, a to po dobu trvania 36 mesiacov od udelenia súhlasu.   

Tento súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný, a to nasledujúcim spôsobom:

 • Zaslaním odvolania na adresu sídla spoločnosti
 • Zaslaním odvolania v e-mailovej komunikácii na adresu gdpr@hudy.cz

Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Informačným memorandom o spracovaní osobných údajov, že som mu plne porozumel/a, a že osobné údaje, ktoré som poskytol/a sú presné, pravdivé a úplné. Som si vedomý/a, že mám právo:

 1. vziať svoj súhlas kedykoľvek späť;
 2. požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje o mne Správca spracováva;
 3. požadovať od Správcu vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov;
 4. vyžiadať si u Správcu prístup k mojim osobným údajom a tieto aktualizovať alebo opraviť;
 5. požadovať od Správcu vymazanie mojich osobných údajov; a
 6. v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podrobnejšie informácie ohľadom našej politiky spracovávania a ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.hudysport.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Ďakujeme.