Základné vybavenie pre prácu na strechách

Za akých podmienok je potrebné používať osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu z výšky? Zjednodušene možno povedať, že všade tam, kde nám hrozí prepadnutie, zosunutie alebo pád.
 

Základným predpokladom pre správne a bezpečné vykonávanie prác na strechách je splnenie kvalifikačných predpokladov, ako je: odbornosť; platná zdravotná prehliadka; platné oprávnenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou; vhodné OOPP s platnou revíznou kontrolou = OOPP v bezpečnom a funkčnom stave.

Z hľadiska platnej legislatívy a metodiky sú základnými určujúcimi parametrami:

  • Výška pracoviska = istiť sa musíme od 1,5m (počítané od zeme k chodidlám) nad bezpečnou plochou.
  • Vzdialenosť pracoviska od hrany pádu = istiť sa musíme, ak sme bližšie hrane pádu ako 1,5m.
  • Sklon strechy = istiť sa musíme, ak je sklon strechy väčší ako 25% od vodorovnej roviny. 
  • Veľkosť otvorov alebo vzdialenosť strešných lát = istiť sa musíme, ak je vzdialenosť strešných lát viac ako 25cm, alebo ak aspoň jeden pôdorysný rozmer otvoru presahuje 25cm.
  • Výška atiky = istiť sa musíme, pokiaľ výška atiky nedosahuje min. 1,1m

pracovní-set

Odporúčané OOPP pre prácu na streche:

1x

Celotelový postroj   

Econ (EN361; EN358; EN813)

1x 

Prilba

Galeos Work (EN397)

1x 

Reťazová slučka      

Daisy Chain Profi (EN354; EN795B)

1x

Kotviaca slučka

Open sling PA Work 150cm (EN354; EN795B)

1x

Oceľová kotviaca slučka

Lanyard Sara 120cm (EN354; EN795B)

6x

Oceľová karabína  

Steel O-KL-2T (EN362)

1x

Polohovač a zachytávač pádu

Roper (EN353-2; EN358)

1x

Roper sling

Lanyard I PA 25mm 15cm (EN354; EN795B)

1x

Zlaňovacia brzda

Descender (EN341/A)

1x 

Statické lano   

Static Rope 11mm 30m (EN1891)

1x

Kotviaci lanyard  

Anchor Lanyard 15m (EN795B)

Pre Hudy sport a.s. vypracoval Mgr. Martin Riedl, DiS.